Make your own free website on Tripod.com

TUTORIAL 2

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN (FMS)

 1. Kewangan perniagaan
 2. Pengagihan dan kawalan sumber kewangan perniagaan
 1. Keperluan analisis
 2. Perancangan
 3. Pengurusan wang
 4. Pengurusan kredit
 5. Sistem belanjawan utama
 1. Pengurusan kos dan perlindungan
 2. Belanjawan modal
 3. Ramalan kewangan
 4. Perancangan kewangan

PENGURUSAN DAN KOS

BELANJAWAN MODAL

PERANCANGAN KEWANGAN