Make your own free website on Tripod.com

TUTORIAL 3

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN (MIS)

Maklumat, Keputusan dan Pengurusan

Jenis maklumat yyang diperlukan oleh pengurus berkait terus kepada peringkat pengurusan dan bilangan struktur di dalam situasi keputusan yang dihadapi.

LAPORAN PENGURUSAN