Make your own free website on Tripod.com

TUTORIAL 2 : SAK 1107

 1. Terdapat sebuah syarikat perhotelan yang menyimpan bilangan pelanggan yang menempah bilik hotel tersebut bagi setiap hari iaitu dari hari Ahad hingga Sabtu. Maklumat pelanggan tersebut disimpan di dalam satu tatasusunan MAKL yang bersaiz 7. Cari lokasi loc bagi MAKL[6] jika alamat dasar adalah 300 dan bilangan perkataan/sel ingatan adalah 4.

= 300 + 4(7)

= 300 + 28

= 328.

 1. Diberi jujukan nama seperti dibawah:
 2. Karim Halimah Mary Tini Lee Osman Yusri Ramli

  Isihkan jujukan nama di atas dengan menggunakan isihan gelembung(tunjukkan peubahan setiap laluan ).

  KARIM HALIMAH MARY TINI LEE OSMAN YUSRI RAMLI

  LALUAN 1

  [HALIMAH] [KARIM] MARY TINI LEE OSMAN YUSRI RAMLI

  LALUAN 2

  HALIMAH KARIM MARY [LEE] [TINI] OSMAN YUSRI RAMLI

  HALIMAH KARIM [LEE] [MARY] TINI OSMAN YUSRI RAMLI

  LALUAN 3

  HALIMAH KARIM MARY LEE [OSMAN] [TINI] YUSRI RAMLI

  LALUAN 4

  HALIMAH KARIM MARY LEE OSMAN TINI [RAMLI] [YUSRI]

  HALIMAH KARIM MARY LEE OSMAN [RAMLI] [TINI] YUSRI

 3. Berdasarkan soalan 2, lakukan carian dengan menggunakan carian dedua jika nama yang dicari adalah Lee dan Razali.

MULA= HALIMAH =1 AKHIR= YUSRI=8

||

VV

JIKA KITA INGIN MENAMBAH RAZALI DIANTARA KARIM DAN MARY

4 < 5, AKHIR = TEN – 1 = 4

TEN=INT[(1+4]/2]=3

||

VV

 

 

 

 

 

 

 

 1. Berdasarkan dari soalan 1, terdapat satu lagi tatasusunan MINGGU tetapi berjenis 2 dimensi dengan saiznya 4 x 7 yang menyimpan hari bagi setiap minggu dalam satu bulan. Data disimpan mengikut susunan lajur demi lajur. Cari lokasi loc bagi MINGGU[3][5] jika alamat dasar adalah 200 dan bilangan perkataan/sel ingatan adalah 4.

= 200+4[14+4]

= 200+4[18]

= 272.

 1. Diberi pengisytiharaan seperti berikut:
 2. Float harga[3][4] dan data disimpan seperti berikut:

  1.301.755.454.20

  2.754.557.852.10

  3.200.996.353.15

  Berdasarkan kepada cara data disimpan berikan nilai bagi

  i. Harga

  [0][0]

  ii. Harga

  [2][3]

  iii. Harga

  [1][3]

  iv. Harga [2][1]

  -[0][0] ---------------------------------------->i. HARGA 0

  -[2][3] ---------------------------------------->ii. HARGA 852

  -[1][3] ---------------------------------------->iii. HARGA 454

  -[2][1] ---------------------------------------->iv. HARGA 754

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 3. Diberi pengisytiharaan seperti berikut :

Char alamat[]="Kolej Ibukota Kinabalu. Apakah output yang akan dikeluarkan apabila penyataann berikut dilakukan printf("%c%c%c(%s)",alamat[0],alamat[11],alamat[17],alamat);

 

 1. Isytiharkan satu tatasusunan 2 dimensi berjenis integer bagi menyimpan data dari satu jadual yang mengandungi 3 baris dan 2 lajur.

 2. [1,1]


  [2,1]


  [3,1]


  LAJUR


  [1,2]

  [2,2]


  [3,2]  [1,1]


  [2,1]


  [3,1]  [2,1]

  [2,2] BARIS


  [2,3]  [3,1]

  [3,2]


  [3,3]


 3. Andaikan sebuah syarikat menyimpan maklumatnya dalam tatasusunan satu dimensi bernama TAHUN[1960-1980] dengan TAHUN[K] merujuk kepada bilangan pekerja yang dilahirkan pada tahun K tersebut. Tuliskan algorithma bagi setiap kes yang berikut.

 1. Mencetak tahun dengan tiada pekerja yang dilahirkan pada tahun tersebut
 2. Mencari bilangan N tahun dengan Tiada pekerja yang dilahirkan pada tahun tersebut.

 1. Andaikan tatasusunan ANGKA bersaiz 10 dan mempunyai 5 unsur nombor genap yang disimpan seperti rajah berikut :
 2. 0123456789

  246810

  Bina algorithma untuk menambah nombor-nombor ganjil iaitu 3,5,7 dan 9 di antara

  nombor-nombor genap tersebut. Seterusnya, bina algorithma untuk menghapuskan

  nombor-nombor genap daripada tatasususnan ANGKA.

 3. Andaikan NOMBOR adalah tatasususnan bersaiz 20 yang menyimpan nombor-nombor mengikut jujukan seperti berikut :-

281319232731364547

53556172778389919778

 1. Tunjukkan langkah demi langkah untuk mencari lokasi bagi item 61 dengan menggunakan carian dedua ( Binary Search )
 2. Tunjukkan langkah demi langkah untuk mencari lokasi bagi item 91 menggunakan kaedah yang sama.

 1. Bina gambarajah berdasarkan pernyataan di bawah.
 2. i. CreateStack(s);

  ii. Push(s,'a');

  iii. Push(s,'b');

  iv. Pop(s);

  v. Push(s,'c');

  vi. Pop(s);

 3. Tukarkan ungkapan berikut daripada infix kepada postfix (tunjukkan gambarajah)
 4. i. 7*8-(2+3)

  ii. a+c-h/b)c

  iii. (p-q*r)/(s/t+u)

 5. Isihkan tatasusunan di bawah dengan menggunakan kaedah Isihan Gelembung
 6. (Bubble Sort ).

  35, 67, 58, 47, 22, 10, 2, 96, 43

 7. Apakah yang dimaksudkan dengan timbunan (stack)
 8. Apakah fungsi 'push' dan 'pop'
 9. Dengan bantuan gambarajah, selesaikan ungkapan berikut.

i. 79*25-+

ii. 893/+46*-

iii. 254*5/10+