Make your own free website on Tripod.com

TUTORIAL 3 : SAK 1107

 1. Berikan dan terangkan operasi-operasi umum senarai
 1. BINA SENARAI
 1. SENARAI KOSONG
 1. SUSURAN
 1. SELITSENARAI
 1. HAPUS SENARAI
 1. Nyatakan perbezaan di antara senarai dan tatasususnan

SENARAI

1) SATU JUJUKAN TERHINGGA.

2) DATA STRUKTUR YANG PALING ASAS.

TATASUSUNAN

 1. MUDAH
 2. STORAN DIGUNAKAN SEPENUHNYA.
 3. CAPAIAN RAWAK DALAM MASA YANG SAMA DIPERLUKAN.
 1. Diberi senarai berpaut seperti berikut :

A B C D

Tuliskan algorithma yang akan menghapuskan nod kedua dalam senarai. Andaikan nod

pertama dalam senarai adalah StartPtr.

 1. SETKAN PTR := STARTPTR;
 2. BIL:=0;

 3. ULANG SELAGI PTR != NULL;
 4. SETKAN PTR := PTR +1
 5. [AKHIR ULANGAN]

 6. [RESET N]

SET N := N 1

5) TAMAT.

 1. Apakah fungsi Malloc
 1. Apakah fungsi free

 

 

 

 

 1. Bina algorithma untuk mengira bilangan nod di mana jika unsur yang terdapat di dalamnya ditambahkan dengan 5, nilainya adalah lebih besar daripada 20.
 2. 1) SET PTR :=STARTPTR;

  BIL:=5;

  2)ULANG SELAGI PTR!=NULL;

  JIKA(PTR 5>20)

  3)bil:=bil+1;

  4)ptr=ptr->next ptr;

  (tamat ulangan)

  5)tamat

 3. Di beri pernyataan berikut :
 4. Int a, b;

  Int *ptr;

  Int **ptrptr;

  Ptr=&a;

  Ptrptr=&ptr;

  Apakah nilai bagi *ptr dan **ptrptr ?

 5. Apakah perbezaan di antara tindanan dan baris gilir

tindanan:

Baris gilir:

 1. Beri dan terangkan operasi asas tindanan

1)bina tindanan.

2)kosongkan tindanan.

3)tindanan kosong .

4)push

5)pop.

 1. Andaikan BANDAR adalah tatasusunan 9 unsur dan hanya mempunyai 7 unsur nama Negara seperti rajah di bawah. Nama-namanya disusun dalam sususnan abjad.

1.Australia

2.Brazil

3.Malaysia

4.Jepun

5.Pakistan

6.Thailand

7.Fiji

8.

9.

Bina algorithma jika Negara Indonesia hendak di tambah ke dalam tatasusunan

tersebut

BIL:=0;

ULANG SELAGI PTR != NULL;

SETKAN PTR := PTR +1

[AKHIR ULANGAN]

[RESET N]

SET N := N 1

TAMAT.

Berdasarkan kepada tatasusunan BANDAR yang telah dikemaskini, bina algorithma

jika Negara Jepun hendak dikeluarkan daripada tatasusunan BANDAR.

BIL:=0;

ULANG SELAGI PTR != NULL;

SETKAN PTR := PTR - 1

[AKHIR ULANGAN]

[RESET N]

SET N := N + 1

TAMAT.

 1. Adaikan NOMBOR adalah tatasusunan 7 unsur yang menyimpan nilai seperti berikut:-

33, 84,56,34,23,57,10

 1. Isihkan data di atas menggunakan isihan gelembung dan tunjukkan perubahan bagi setiap laluan.
 2. Laluan 1

  33 84 56 34 23 57 10

  33 84 [34] [56] 23 57 10

  33 [34] [84] 56 23 57 10

  laluan 2

  33 34 [56] [84] 23 57 10

  laluan 3

  33 34 56 [23] [84] 57 10

  33 34 [23] [56] 84 57 10

  33 [23] [34] 56 84 57 10

  [23] [33] 34 56 84 57 10

  laluan 4

  23 33 34 56 [57] [84] 10

  laluan 5

  23 33 34 56 57 [10] [84]

  23 33 34 56 [10] [57] 84

  23 33 34 [10] [56] 57 84

  23 33 [10] [34] 56 57 84

  23 [10] [33] 34 56 57 84

  [10] [23] 33 34 56 57 84

   

   

   

   

 3. Berdasarkan tatasusunan NOMBOR yang telah diisih, lakukan proses carian menggunakan carian dedua jika item yang hendak dicari ialah 56. Tunjukkan setiap perubahan yang berlaku.
 4. Mula=1 akhir=7

  Ten=[(1+7)/2]=5

  [10] 23 33 [34] 56 57 [84]

  Oleh sebab 34>33

  ||

  vv

  10 23 [33] 34 56 57 [84]

 5. Berdasarkan tatasusunan NOMBOR yang telah diisih, cari lokasi menggunakan proses carian dedua jika item yang hendak dicari ialah 33. Tunjukkan setiap perubahan yang berlaku.