Make your own free website on Tripod.com

Tutorial 5

 1. Nyatakan pendekatan yang digunakan oleh baris gilir.
 2. Pendekatan yang digunakan oleh baris gilir ialah masuk dahulu keluar dahulu ( First in first out ).

 3. Beri dan terangkan operasi-operasi umum baris gilir
 4. Memeriksa sama ada baris gilir kosong atau tidak. Dan mengambil kira nilai benar atau palsu.

  Membina baris gilir.

  Jika baris gilir tidak kosong , keluarkan satu item daripada hadapan baris gilir.

  Menyelit item pada baris gilir.

  1. TambahkanBarisGilir ( U );
  2. U

          

    

   TambahkanBarisGilir ( J );

   U

   J

        

    

   KeluarBarisGilir ( ) ;

   U

   J

        

    

   TambahBarisGilir ( I );

   U

   J

   I

      

   KeluarBarisGilir ( );

   U

   J

   I

      

  3. S ditambah ke dalam Q

  Q = P, Q , R , ___ , ___ , ___

  Output

  Q = P , Q , R , S , __ , ___

  Depan = 1

  Belakang = 4

  T ditambah ke dalam Q

  Q = P , Q , R , S , __ , ___

  Output

  Q = P , Q , R , S , T, ___

  Depan = 1

  Belakang = 5

  Satu item dikeluarkan

  Q = P , Q , R , S , T , ___

  Output

  Q = __ , Q , R , S , T , ___

  Depan = 2

  Belakang = 5

  Tetapi terdapat item baru yang perlu ditambahkan ke dalam baris gilir , oleh itu item yang terdapat dalam baris gilir perlu dianjakkan ke hadapan sebelum item baru boleh diselitkan ke dalam baris gilir.

  Output

  Q = Q , R , S , T , __ , __

  Depan = 1

  Belakang = 4

   

  U ditambahkan ke dalam Q

  Q = Q , R , S , T , U , __

  Depan = 1

  Belakang = 5

   

  V ditambahkan ke dalam Q

  Q = Q , R , S , T , U , __

  Output

  Q = Q , R , S , T , U , V

  Depan = 1

  Belakang = 6

   

  Satu item dihapuskan

  Q = Q , R , S , T , U , V

  Output

  Q = __ , R , S , T , U , V

  Depan = 2

  Belakang = 6